Máy lọc không khí Coway AP-1018F (CLASSIC)

11.650.000

Máy lọc không khí ô tô LG PuriCare mini

3.500.000

Không khí sạch đóng chai Fish and Chip’s Edition

Không khí sạch đóng chai Fresh Irish Air

Không khí sạch đóng chai Fresh English Air

Không khí sạch đóng chai Great Bristain AETHAER Air

2.900.000

Không khí sạch đóng chai Million-Air Oxygen

Không khí sạch đóng chai Fresh Scottish Air

Không khí sạch đóng chai Thụy Sĩ Swissbreeze

Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-J27FV-S

7.990.000

Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W

7.290.000

Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W

7.490.000

Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W

4.790.000

Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E

19.990.000

Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000

18.990.000

Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E

16.990.000
Máy lọc không khí Xiaomi
  Máy lọc không khí Boneco
   Máy lọc không khí Sharp

    Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-J27FV-S

    7.990.000

    Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W

    7.290.000

    Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W

    7.490.000

    Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W

    4.790.000

    Máy lọc không khí Sharp KC-G60EV-W

    8.290.000

    Máy lọc không khí Sharp KC-G50EV-W

    6.990.000

    Máy lọc không khí Sharp KC-G40EV

    5.990.000

    Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W

    5.490.000

    Máy lọc không khí Sharp FP-J80E-W

    6.390.000

    Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-P

    1.990.000

    Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-A

    1.990.000

    Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-B

    1.990.000

    Máy lọc không khí Sharp FP-JM30V-B

    2.890.000

    Máy lọc không khí Sharp FP-F40E-W

    3.850.000

    Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W

    3.390.000

    Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-W

    3.690.000
    Máy lọc không khí Daikin
     Máy lọc không khí Winix