Máy lọc không khí Sharp KC-G60EV-W

7.990.000

Máy lọc không khí Sharp KC-G50EV-W

6.890.000

Máy lọc không khí Sharp KC-G40EV

5.990.000

Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W

5.590.000

Máy lọc không khí Sharp FP-J80E-W

6.390.000

Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-A

1.500.000

Máy lọc không khí Sharp FP-JM30V-B

2.900.000

Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA

2.300.000

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

2.750.000

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

4.100.000

Máy lọc không khí Panasonic F-PXL45A

6.550.000

Máy lọc không khí Panasonic F-VXK70A

8.850.000

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

7.600.000

Máy lọc không khí Sharp FP-F40E-W

3.850.000

Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W

2.990.000

Máy lọc không khí Boneco P700

48.500.000
Máy lọc không khí Xiaomi
  Máy lọc không khí Philips
   Máy lọc không khí Hitachi
    Máy lọc không khí Boneco
     Máy lọc không khí IQAir
      Máy lọc không khí Panasonic
       Máy lọc không khí Sharp
        Máy lọc không khí Daikin
         Máy lọc không khí Coway
          Máy lọc không khí Winix